Puhelin
045 1284 407
Sähköposti
info@fysiovilleraunio.fi
Ajanvarauksella
Ma - Pe klo: 9.00 - 18.00
Toimipisteet
Rovaniemi ja Kolari

Liikkeen analysointi ja harjoittelu

Liike on lääke tavataan sanoa. Usein onkin, välillä taustalla voi kuitenkin olla tekijöitä jotka on lähtenyt ruokkimaan liikkumista ja liikekäyttäytymistä väärään suuntaan. Taustalla voi olla kivusta johtuvaa liikepelkoa, kehon rakenteelliset muutoksia, elämäntavallisia muutoksia kuten uni, ravinto tai sosiaaliset suhteet. Lisäksi sensoriset ja neurofysiologiset muuttujat voivat vaikuttaa liikkeeseen ja liikkumiseen. Nämä seikat tulee tunnistaa ja niihin voidaan oikein kohdennetulla harjoittelulla vaikuttaa. Harjoittelu voi olla hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapanon hallintaa.  Harjoittelun avulla voidaan lisätä ruumiinkehon hallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa mahdollisuuksista.